Бишкекте Ж. Баласагындын “Кут билим” китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачаары болду

26-августта «Zpress.kg» маалымат агенттигинде Долина Юта университетинин (АКШ) вице-президенти Расти Батлер Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» (Кут билим) китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачаары менен тааныштырды.

Анын айтымында, китепте адамдык коомдун келип чыгышы, мамлекет, жүрүм-турум эрежелери тууралуу айтылып,турмушка,маданиятжанатүркмамлекеттерининидеологиясынабайланышканнравалык,моралдык-этикалыкидеалдарчагылдырылат.

«Бизбулкитептианглистилдүүокурмандартүркмаданиятыменентаанышсындепбасыпчыгардык.Батыштынкөпчүлүкмамлекеттеритүркмаданиятчеткекагыпкелишет,булкитептарыхыйбашкабасылмаларсыяктууэлеабданмаанилүүдепойлойм»,-дедиөзсөзүндөР.Батлер.

Анынайтымында,китеп200нускадаганажарыккөргөн.КитептиннускаларынДолинаЮта,ДжонХопкинсуниверситеттериненжана»Zpress.kg»маалыматагенттигинентабуугаболот.

«Zpress.kg», 26.08.2009-ж.

Соц тармактар:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.