Дүйнө үч катмардан турабы?

Биздин эң байыркы бабаларыбыз “дүйнө үч катмардан турат” деп ишенген. Эң Жогоркусу – Көк (Асман) же Жарыкчылык, Ортоңкусу – Жер-суу

Толугу менен

Көчмөндөр цивилизациясы

(Уландысы. Башталышы газетанын өткөн санында) Кыргыз эли мына ушундай кайталангыс руханий, адеп-ыймандык жана материалдык маданиятын өзүнүн миңдеген жылдык узак тарыхында

Толугу менен