Дүйнө үч катмардан турабы?

Биздин эң байыркы бабаларыбыз «дүйнө үч катмардан турат» деп ишенген. Эң Жогоркусу — Көк (Асман) же Жарыкчылык, Ортоңкусу — Жер-суу

Читать далее

Көчмөндөр цивилизациясы

(Уландысы. Башталышы газетанын өткөн санында) Кыргыз эли мына ушундай кайталангыс руханий, адеп-ыймандык жана материалдык маданиятын өзүнүн миңдеген жылдык узак тарыхында

Читать далее