Дүйнө үч катмардан турабы?

Биздин эң байыркы бабаларыбыз «дүйнө үч катмардан турат» деп ишенген. Эң Жогоркусу — Көк (Асман) же Жарыкчылык, Ортоңкусу — Жер-суу

Читать далее