Кыргыз тагдыры. Ѳмүр. Ѳлүм. Кайып илими

Кыргыз философия илиминин, аюрвед илиминин доктору, шаман жана дарыгер Жолдошбек СУЛТАНОВ менен маек 1993-жылдан 97-жылга чейин Швецияда Веда илимдерин окуткан

Читать далее

БОСОГОДОГУ СӨЗ же КЫТАЙДЫН ТҮБҮН ТИРЕГЕН КЫРГЫЗ

Жазуучу, илим изилдөөчү Чоюн ӨМҮРАЛИЕВДИН «Теңирчилик. Бурут тамга – жандырмак» аттуу фундаменталдуу илимий басылмасы чыгарууга даярдалууда. Ч.Өмүралиевдин «БУРУТ» деп аталган

Читать далее

Дүйнө үч катмардан турабы?

Биздин эң байыркы бабаларыбыз «дүйнө үч катмардан турат» деп ишенген. Эң Жогоркусу — Көк (Асман) же Жарыкчылык, Ортоңкусу — Жер-суу

Читать далее

Теңирчилик, ислам жана башка диндер

«Манас» дастаны — ислам динине салыштырмалуу алда канча байыркы эпос. Демек, исламга байланышкан жагдайлар дастанга кийинки эле кылымдарда кирген. Ар

Читать далее