Атай комузчу, ырчы гана эмес, куйкум сөздүү куудул эле

Өлбөс-өчпөс эстелигин калтырып, чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин жүрөктүн түпкүрүндө орун калтыргандар саналуу. Ошолордун бири комузда кол ойноткон, атактуу ырчы, обончу,

Толугу менен