Касымалы Жантөшевдин “Каныбек” романы тууралуу жети факты

Романдын элге дароо эле алынып, сүйүктүү чыгармага айланып кетишинин бир сырын автордун баяндоо чеберчилигине байланыштырышат. Замандаштарынын айтымында Жантөшев “билбеген кыргыздын

Толугу менен