Манас, Семетейдин колума тийбей калган кол жазмаларын табуу керек

«Эл шайырлары», «Жомоктор жана жомокчулар» китептеринин автору, фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу 40 жыл ичинде чогултуп, жыйнак кылып чыгарган жогорудагы

Толугу менен

Балдарды жомоктор дүйнөсүнө жетелеп…

Кыргыз балдары үчүн эне тилиндеги китептер, анын ичинде жомоктор чыкпай калды деп кайгырып отурганыбызда педагогика илимдеринин кандидаты, жазуучу-педагог Абдыкерим Муратов

Толугу менен