«Кыска, нуска өмүр сүргөн көп кырдуу талант…»

Баарыбызга белгилүү, өткөн кылымдын 1960-жылдары Советтик жазуучулар менен журналисттер, анын ичинде кыргыз калемгерлери турмуш чындыгын кеңири, терең изилдөөгө жигердүүлүк менен

Читать далее