“Жараткан баарын алат, бир гана таамай сөз калат”

“Элдин өмүрү – анын тилинде” Чынгыз Айтматов Тил, сөз кудуретин Чынгыз агабызчалык туя билген, түбөлүк эмгек жараткан кыргыз келечекте болсо

Читать далее