«Жараткан баарын алат, бир гана таамай сөз калат»

«Элдин өмүрү — анын тилинде» Чынгыз Айтматов Тил, сөз кудуретин Чынгыз агабызчалык туя билген, түбөлүк эмгек жараткан кыргыз келечекте болсо

Читать далее