«Үнү каткан улар» — алп акындын дүйнөсүнө саякат, же Ризван Савайдын эмгеги тууралуу учкай сөз

«Үнү каткан улар» — алп  акындын  дүйнөсүнө саякат   Ризван Савай эженин  Жолон Мамытовдун өмүр баяны жана чыгармачылыгы тууралуу  «Үнү

Читать далее