РУБРИКАЛАР
КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

КМБнын жаңы адабий сынагы!

Сынактын максаты – улуттук адабияттын учугун улап кете турган таланттардын чыгармаларын жарыялап, эл-журтка тааныштыруу.

Сынакка коюлчу бир эле талап бар, ал – чыгармалардын көркөмдүгү.

Сынакттын шарттары бул жерде

Акыркы жарыялангандар
 

Адабий сынак 52 Аңгеме

52 КИЙИМ (аңгеме) Кийимдерин чачып салган. Бир жакка барарда толгон-токой кийимден эч нерсе таппай калат. Бул көйнөгүн кийейин десе бутундагысына

 

Адабий сынак 51 Ыр

51 ТУМАН Айланамды бүтүндөй каптап туман, Көз тунарып, көрүнбөс жолдо турам. Кирдеп барат көөдөнүм күндөн-күнгө, Деги билбейм, тазарып качан тунам.

 

Адабий сынак 50 Ыр

50 Мекеним Кооздугуң көз талдырган өзгөчө, Кашка сууң,мөлтүр аккан булагың. Куштар болом алыстасам көргөнгө, Качан келсем дайым жылуу кучагың. Бийигиңден

 

Адабий сынак 49 Аңгеме

49 Түн Түн… Асманда жымыңдаган жылдыздар. Айыл ичи тынч. Арсылдап үргөн иттердин гана үнү угулат. Бир ит үрсө экинчиси да

 

Адабий сынак 48 Ыр

48 ТУҢГУЮККА КАПТАЛЫП Ак баракты ачтым бүгүн жашоомо, Баш ийбестен, баш- аламан жашоого. Жаап коюп өткөн мезгил барагын, Ишеничим арттым,

 

Адабий сынак 47 Ыр

47 Канча кызды сүйөм дедим түбөлүк Каным кызуу, мүнөзүм курч куракта, Канча кызды сүйөм дедим түбөлүк. Кырктан ашып, кайрат качкан

 

Адабий сынак 46 Ыр

46 БИЙИКТИК Узакка сапар… өмүрдүн бир көктөмү, Тоо этеги…түптүз жолдор тып токтоду. Жалгыз аяк чыйыр жолдор чартактап, Бийиктикке чыкчу жолду

 

Адабий сынак 45 Аңгеме

45 Ээн көчө Жымжырттык дегениң көп эле учурда жакшы нерседен кабар бербөөчүдөй. Тескерисинче, ээси жок ээн калган үйдөй же капалуу

 

Адабий сынак 44 Аңгеме

44 КЕПТЕРКАНА (аңгеме) Сексендин алтысынан оой берген Махмуджан ата «Бу дүнүйө кептерканадыр, бирөө келсе – бирөө кетедир…» деп кайсыл бир