«Үнү каткан улар» – алп акындын дүйнөсүнө саякат, же Ризван Савайдын эмгеги тууралуу учкай сөз

«Үнү каткан улар» – алп  акындын  дүйнөсүнө саякат   Ризван Савай эженин  Жолон Мамытовдун өмүр баяны жана чыгармачылыгы тууралуу  «Үнү

Толугу менен